Estàs interessat en els nostres estudis?

Vine a conèixer la nostra proposta i a on som. T’esperem!

Estudi de Grau Superior
Desenvolupament d'Aplicacions Web

Si t'atreu desenvolupar, impantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides ene els estàndars establerts.

"M'agradaria la programació de pàgines web, l'accés a dades i treballar en el núvol."." Carles

On s'imparteix

Escola Pia Mataró (FP DUAL) Plaça Santa Anna, 1 - Mataró
Tel. 93 755 61 59
mataro@escolapia.cat

Què aprendràs?

Sistemes informàtics; bases de dades; programació; llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació; entorns de desenvolupament; accés a dades; desenvolupament web en entorn client i en entorn servidor; desplegament d'aplicacions web; disseny d'interfícies web; formació i orientació laboral; empresa i iniciativa emprenedora; projecte de desenvolupament d'aplicacions web i pràctiques en centres de treball (317 h).

Hi col·labora

Tecnocampus del Maresme TCM(Escola Pia de Mataró)

Requisits d'accés

· Batxillerat aprovat.
· Títol de FP de 2n grau.
· Prova d'accés als CFGS aprovada.
· Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent

I després, què?

Incorporar-se al món laboral com a programador web en entorns client i servidor, gestor de projectes informàtics. nformàtic o com a gestor de projectes informàtics. Estudis universitaris amb convalidacions de crèdits, segons la universitat (conveni amb les Universitats TecnoCampus del Maresme TCM).

Durada

2 cursos (2000 hores, incloses 350 de pràctiques en empresa).
Possibilitat de fer doble titulació en aplicacions multiplataforma en 3 cursos.

Centres de Formació Professional Escola Pia de Catalunya