Estàs interessat en els nostres estudis?

Vine a conèixer la nostra proposta i a on som. T’esperem!

Estudi de Grau Superior
Educació Infantil

Vols treballar com a educador infantil en una aula, en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys, o donant suport familiar? Vols ser educador en activitats d'oci i temps de lleure, en ludoteques, biblioteques, casals, esplais, o cases de colònies?

"M'agrada molt estar amb infants i ho vull convertir en la meva professió."

On s'imparteix

Escola Pia Sant Antoni (FP DUAL) Ronda de Sant Pau, 72 - Barcelona
Tel. 93 441 06 05
santantoni@escolapia.cat

Què aprendràs?

Didàctica de l'educació infantil; autonomia personal i salut infantil; el joc infantil i la seva metodologia; expressió i comunicació; desenvolupament cognitiu, motriu i socioafectiu; habilitats socials; intervenció amb famílies i atenció a menors; projecte d'atenció a la infància; primers auxilis; formació i orientació laboral; empresa i iniciativa innovadora; formació en centres de treball; anglès i música.

Requisits d'accés

· Batxillerat aprovat.
· Títol de FP de 2n grau.
· Curs d'accés o prova d'accés als CFGS aprovada.

Durada

2 cursos acadèmics (2000 hores, incloses 383 de pràctiques en empresa) S'ofereixen alguns mòduls de forma virtual.

I després, que?

Incorporar-se al món laboral com a educador o educadora infantil en el primer cicle d'educació infantil, en institucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc social, i en programes o activitats d'oci i temps lliure infantil.
Si vols continuar estudiant, pots fer un altre cicle formatiu, o anar a la universitat.

Hi Col·labora

Adhara - Escola Educació Lleure

Centres de Formació Professional Escola Pia de Catalunya