Estàs interessat en els nostres estudis?

Vine a conèixer la nostra proposta i a on som. T’esperem!

Per què Escola Pia?

Treballem per aconseguir persones lliures i autònomes perquè, d’una manera crítica, puguin viure en comunitat i intervenir, de manera compromesa, en la construcció del món


Ho fem a partir de 3 eixos:


Personalitat

Desenvolupant la personalitat i ajudant als nostres alumnes a que siguin reflexius, responsables, crítics i autònoms.

Compromís Social

Treballant per millorar la societat, fent que els nostres alumnes esdevinguin respectuosos, ètics i compromesos.

Coneixement

Construint coneixement, desenvolupant estratègies gràcies a les quals els nostres alumnes puguin entendre el món i millorar-lo.

Eines que utilitzem per aconseguir-ho


Itineraris flexibles (d’acord amb l’oferta de cada centre)
Metodologies diverses d’aprenentatge
Atenció a la diversitat
Aules especialitzades: laboratoris, mediateca, ...
Atenció personalitzada
Atenció psicopedagògica
P.A.T.: Programa d’Acció Tutorial (tutories individuals i grupals)
Acompanyament a les famílies: entrevistes, reunions informatives,...
Formació per a famílies (xerrades, tallers,...)
Orientació professional i acadèmica (ex-alumnes, professionals,...)
Visites a empreses i institucions
Opció participació en accions de voluntariat
Formació en centres de treball
Plataforma digital Educ@mos
Projecte de Dimensió Emocional i Interior
Participació en concursos i premis de les diferents institucions del nostre país


Enllaços d’interès extern:


- Estudiar a Catalunya: Batxillerat
- Estudiar a Catalunya: FP
- Estudiar a Catalunya: Universitats
- Unportal

Centres de Formació Professional Escola Pia de Catalunya