Estàs interessat en els nostres estudis?

Vine a conèixer la nostra proposta i a on som. T’esperem!

Estudi de Grau Superior
Màrqueting i Publicitat

Establir i gestionar polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i en promocionar i fer publicitat dels productes i/o serveis en qualsevol mitjà i suport, elaborant els materials tant físics com multimèdia i a la xarxa.

"M'agradaria treballar en el departament de màrqueting de qualsevol empresa." Georgina Garrell

On s'imparteix

Escola Pia Mataró Plaça Santa Anna, 1 - Mataró
Tel. 93 755 61 59
mataro@escolapia.cat
Escola Pia Nostra Senyora(pendent d'autorització) Diputació, 277 - Barcelona
Tel. 93 488 11 66
nostrasenyora@escolapia.cat

Què aprendràs?

Atenció al client, consumidor i usuari, disseny i elaboració de material de comunicació, gestió econòmica i financiera de l'empresa, invistigació comercial, treball de camp en la investigació comerical, llançament de productes i serveis, màrqueting digital, mitjans i suports de comunicació, polítiques de màrqueting, relacions públiques i organització d'esdeveniments de màrqueting, anglès, formació i orientació laboral, projecte de màrqueting i publicitat i pràctiques en centres de treball (350h)

Hi col·labora

La fundació Tecnocampus Mataró-Maresme(Escola Pia de Mataró)

Requisits d'accés

Pots accedir a un cicle de grau superior quan reuneixis algun dels següents requisits:

• Estar en possessió del títol de Batxillerat o Segon de Batxillerat de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.
• Estar en possessió d'un títol de tècnic superior o tècnic especialista.
• Haver superat el curs d'Orientació Universitària. (COU) o Preuniversitari.
• Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.
• Posseir un títol de Tècnic de Grau Mitjà i haver superat un curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau superior en centres públics o privats autoritzats per l'Administració educativa.
• Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior. Per presentar-t'hi has de tenir almenys 19 anys l'any que es realitza la prova o 18 per a qui posseeixi el títol de Tècnic relacionat amb el cicle a què vols accedir. Existeixen exempcions parcials de la prova regulades per cada comunitat autònoma.
• Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

I després, què?

Aquest professional exerceix la seva activitat en empreses de qualsevol sector productiu i principalment del sector del comerç i màrqueting públic i privat realitzant funcions de planificació, organització i gestió d'activitats de màrqueting, investigació comercial, publicitat i relacions públiques.

Durada

2000 hores (2 cursos acadèmics)

Centres de Formació Professional Escola Pia de Catalunya