Estàs interessat en els nostres estudis?

Vine a conèixer la nostra proposta i a on som. T’esperem!

Ensenyaments Esportius
Futbol 3r Nivell

Vols planificar i dirigir l'entrenament físic d'esportistes i equips de futbol, dirigir la participació d'esportistes i equips de futbol en competicions de nivell mitjà i alt?
Vols treballar en centres d'alt rendiment esportiu, en centres de tecnificació esportiva, en escoles de futbol, en clubs i associacions esportives, entre d'altres?

"Gràcies a la formació rebuda en el 3r Nivell, estic preparat per fer un salt com entrenador i obrir un nou i millor mercat professional." Sergi Milà

On s'imparteix

Escola Pia Sarrià Immaculada, 25-35 - Barcelona
Tel. 93 212 09 08
infosarriacf@escolapia.cat

Què aprendràs?

Bloc comú: biomecànica de l'esport, entrenament d'alt rendiment, fisiologia de l'esforç, gestió de lesport, psicologia de l'esport d'alt rendiment, sociologia de l'esport d'alt rendiment.
Bloc complementari: esport adaptat i aplicacions informàtiques i mitjans multimèdia.
Bloc específic: desenvolupament professional, direcció d'equips, metodologia de l'ensenyament, preparació física, regles de joc, seguretats esportiva, tàctica i sistemes de jocs i tècnica individual i col·lectiva.
Pràctiques: formació pràctica en centres de reconegut prestigi.

Hi col·labora

Federació Catalana de Futbol (FCF)

Requisits d'accés

· Títol de grau mitjà de futbol.
· Títol de batxillerat i equivalents acadèmics, o curs d'accés a grau superior o la prova general d'accés a grau superior.
· Cal acreditar l'experiència adquirida, després de l'obtenció del títol de tècnic/a esportiu/va, com a entrenador/a titular d'equips de futbol que participin com a mínim una temporada.

Requisits d'accés

· Títol de grau mitjà de futbol.
· Títol de batxillerat i equivalents acadèmics, o curs d'accés a grau superior o la prova general d'accés a grau superior.
· Cal acreditar l'experiència adquirida, després de l'obtenció del títol de tècnic/a esportiu/va, com a entrenador/a titular d'equips de futbol que participin com a mínim una temporada.

Durada

3r Nivell (setembre-maig)
675 h al centre durant el curs acadèmic i 200 h de pràctiques en centres de treball.

Centres de Formació Professional Escola Pia de Catalunya