Estàs interessat en els nostres estudis?

Vine a conèixer la nostra proposta i a on som. T’esperem!

Estudi de Grau Superior
Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

Vols treballar en un centre hospitalari? Vols dominar les tècniques de diagnòstic i ajudar als facultatius per a diagnosi de qualsevol incidència sanitària?

On s'imparteix

Escola Pia Nostra Senyora Diputació, 277 - Barcelona
Tel. 93 488 11 66
nostrasenyora@escolapia.cat

Què aprendràs?

Aprendràs a obtenir registres gràfics, morfològics o funcionals dels cos humà, amb fins diagnòstics o terapèutics, a partir de la precripció facultativa utilitzant equips de diagnòstic per imatge i de medicina nuclear, i assistint al pacient durant la seva estada a la unitat, aplicant protocols de radioprotecció i de garantia de qualitat, així com els establerts a la unitat assistencial.Hi col·labora

Grup QUIRÓN SALUDRequisits d'accés

Batxillerat aprovat
Títol de FP de 2n grau
Prova d'accés als CFGS aprovada
Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalentDurada

2 cursos acadèmics. 2000 hores incloses les pràctiques en centres de treball. Horari de tardesI després, què?

Podràs treballar:
Centres hospitalaris: serveis de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclar.
Atenció primària: gabinets de radiologia, centres de salut i serveis de medicina d'empresa Centres d'experimentació animals.
Industria: tècnic d'aplicacions i depertaments comercials. Unitats de protecció radiològica. Teleradiologia.
Podràs seguir estudiant:
Accedint a la Universitat
Especialització amb un tercer any


Centres de Formació Professional Escola Pia de Catalunya